  Terug naar overzicht

VES scriptieprijs winnares bekroond door Trustbank Amanah

De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) werd dit jaar gehouden op woensdag 24 januari 2018. Onderdeel van deze activiteit is het toekennen van een prijs aan de schrijver van de beste scriptie vervaardigd op master niveau. Hiermee wordt invulling gegeven aan de doelstelling van de vereniging, namelijk de bestudering van de Surinaamse economie.

De prijs voor de VES beste scriptie 2017 kwam uit handen van Trustbank Amanah. Hiermee onderkent en ondersteunt de bank het belang van educatie, waarbij een bijdrage wordt geleverd aan persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Trustbank Amanah heeft met heel veel genoegen deze geste aangeboden. CEO Maureen Badjoeri overhandigde de symbolische cheque ter waarde van USD1000,- aan de winnares Nisha Soekha. De beste scriptie heeft als titel :The Empirical link between perceived customer value and customer retention within the fast-food industry.

Middels deze toekenning wilt de VES kwalitatief goede "economie" scripties voor het voetlicht brengen. Jaarlijks dingen 2 beste 'economie' scripties van het FHR Institute for Social Studies en het Institute for Graduate Studies and Research (IGSR) mee naar de VES Scriptieprijs.

Bron: Trustbank Amanah

Datum: 08-02-2018